HoHo

Tilkobling Android til Nets terminal Ho Ho Snaddermat

På kassen trykk symbol opp i høyre hjørne (2 tannhjul). Noter ned IP adressen som kassen har (denne skal legges inn i terminal).

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Tilkobling-til-nets-terminal.jpg


Trykk ikke «Connect» før man har stilt inn rett i terminalen.

Dra kjøpmannskort på terminal. Gå med pil til 6 Parameter

Velg 1 Endre

Velg 3 Kasse

Når ECR Ja kommer i display, gå med pil ned til du kommer til ECR IP ADRESSE (se bildet lengre nede)

Når du har kommet til ECR IP ADRESSE, Trykk Grønn tast (eller OK)

Legg inn ny adresse, 1 felt om gangen, grønn tast etter hver felt (hvis tallet er 001, fjern nuller og skriv 1)

Trykk «Connect» på kassen.