Tips
Tilbake
Print

Knytt lisens til kassen

Start FrontlinePOS programmet på kassen

OBS: Bare fyll i de tre øverste feltene

Gi kassen et navn som f.eks «Hovedkasse» / «Kasse 1»

Lisensnøkkelen finner man inne i Frontline Weboffice, under fanen Lisens:

Kopier lisensnøkkelen og lim inn i «Lisens» feltet i kassen

Synkkode finner man inne i Frontline Weboffice, under fanen Kunde:

Trykk så på «Lagre»

Innhold